Familieopstellingen

Een familiesysteem wordt gevormd door het gezin van herkomst en de achterliggende familie. Een onbewuste verstrengeling in een familiesysteem kan de oorzaak zijn van verschillende, soms ondefinieerbare, problemen.
Ondanks de vele opstellingen die ik voor mezelf heb gedaan of heb begeleid, blijft dit systemisch werk (familieopstelling) me mateloos boeien.

Een familieopstelling draagt bij aan het herstellen van de natuurlijke orde

Wortels

Familieopstelling

Soms hebben we op bepaalde levensthema’s geen goed antwoord, zoals bijvoorbeeld verdriet, extreme boosheid of angsten. Of op een kruispunt in je leven staan en niet weten welke richting te kiezen.
Therapievormen of interventies lossen het probleem niet altijd op, ze raken dan niet de echte kern. Een opstelling helpt om verborgen of onbewuste verbanden te zien en geeft inzicht in mogelijke wegen om op los te komen van verstrengelingen. Het laat zien hoe de dynamiek in je familiesysteem is opgebouwd en geeft een diepgaand inzicht in jezelf en de plek die je hebt in het systeem. Een familiesysteem is voortdurend op zoek naar evenwicht: net zolang tot de balans is hersteld.

 

Aanmelden / kosten

Als ervaren begeleider van familieopstellingen wil ik deze avonden graag doen voor een kleine bijdrage van € 10,- p.p. Wat overblijft van deze bijdragen -na aftrek van de geringe locatie kosten- gaat naar een goed doel wat door de aanwezigen ter plekke wordt gekozen.

Tot begin 2024 heb ik geen locatie voor de familieopstellingen: zodra bekend zal ik dat hier publiceren. Een nieuwe locatie zal ergens rondom 's-Hertogenbosch en Eindhoven liggen.

foto